Cennik opłat rejestracyjnych

Do opłat należy doliczyć kwotę za usługę.

Rejestracja - nowy, zarejestrowany na terenie Polski (inny powiat)
Pojazdy samochodowe
180,50zł
Przyczepy i naczepy
121,50zł
Motocykle
121,50zł
Ciągniki rolnicze
121,50zł
Motorowery
111,50zł
Samochody zabytkowe
200,50zł
Motocykle zabytkowe
131,50zł
Rejestracja bez zmian tablic rejestracyjnych
Wszystkie pojazdy
81,00zł
Rejestracja - nowy, używany sprowadzony z UE oraz spoza UE
Pojazdy samochodowe
256,00zł
Przyczepy i naczepy
121,50 zł
Motocykle
197,00zł
Motorowery
111,50zł
Rejestracja - złożony samodzielnie
Pojazdy samochodowe
180,50zł
Przyczepy i naczepy
121,50 zł
Motocykle
121,50zł
Ciągniki rolnicze
121,50zł
Motorowery
111,50zł
Wtórniki dokumentów
Zniszczenie Dowodu Rejestracyjnego - wszystkie pojazdy
54,50zł
Utrata Dowodu Rejestracyjnego - wszystkie pojazdy
54,50zł
Wtórnik Karty Pojazdu
75,50zł
Wtórnik nalepki kontrolnej
19,00zł
Wtórnik Tablic Rejestracyjnych - utrata, kradzież, zniszczenie
Pojazdy samochodowe 1szt.
53,00zł
Pojazdy samochodowe 2szt.
93,00zł
Motocykle
53,00zł
Motorowery
43,00zł
Wyrejestrowanie
Kradzież
10,00zł
Stacja demontażu pojazdów
10,00zł
Sprzedaż za granicę
10,00zł
Kasacja za granicą
10,00zł
Pozostałe
Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badania technicznego bez pozwolenia czasowego
54,50zł
Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badania technicznego z pozwoleniem czasowym
73,50zł
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
80,00zł
Nadanie cech identyfikacyjnych oraz wykonanie tabliczki znamionowej
10,00zł
Zaświadczenie o danych zawartych w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu
17,00zł